בכניסה לעיר ירושלים מוקמת שכונת "משכנות האומה" באזור ייחודי בו היה עמד בעבר משרד החוץ.

רשום לנו הודעה